Gyftv. módosítás: Változnak a gyógyszerismertetés és a befizetési kötelezettség szabályai (magyar nyelven)

Dr. Forgó Zoltán ügyvéd Dr. Füzi Zsófia ügyvéddel együtt társszerzője az irodai hírlevél formájában megjelent publikációnak, mely a Gyftv. 2011. július 1-től életbe lépő fontosabb módosításait mutatja be.
A hírlevél ismerteti a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyek jogosultjait terhelő befizetési kötelezettségeket, melyek jelentősen nőttek az érintett jogszabályváltozással. Így, a közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek után a társadalombiztosítási támogatásnak a termelői árral arányos részére 20%-os lett a befizetési kötelezettség, és több mint duplájára emelkedett a gyógyszerismertetők után teljesítendő fizetési kötelezettség is. A jogszabályváltozás jelentős korlátozásokat tartalmazott az ismertető személyek által biztosítható vendéglátást körét és értékét illetően, továbbá jogsértés esetén a korábbinál jelentősen magasabb összegű bírság kiszabását teszi lehetővé. A hírlevél teljes szövege megtekinthető az alábbi linken:
Gyftv. módosítás: Változnak a gyógyszerismertetés és a befizetési kötelezettség szabályai (magyar nyelven)