Gyógyszerár háború Magyarországon (angol nyelven)

Dr. Forgó Zoltán ügyvéd 2004-ben írott cikke a 2004-es gyógyszerár befagyasztást, az azt követő Alkotmánybírósági eljárást, majd a vitát lezáró megállapodást elemzi.
A cikk angol nyelven jelent meg a londoni „Life Sciences Law and Business” kiadványban. Dr. Forgó Zoltán írásában először bemutatja a vitatott 48/2004 (III. 19.) Kormányrendeletet, mely azon gyógyszeripari szereplők számára, akik nem írták alá a Kormányzat által diktált megállapodást önkéntes befizetésről, 15%-os árcsökkenést írt elő, mind a TB által támogatott, mind pedig a nem támogatott gyógyszerek tekintetében. A jogszabály számos hibában szenvedett, így felmerült a jogszabályalkotással okozott károkozás, az EU jog sérelme, potenciálisan a versenyjogba ütközés, és az Alkotmány sérelme. Végül az Alkotmánybíróság eljárás bizonyult a legjobb megoldásnak, melynek során az Alkotmánybíróság megsemmisítette a jogszabályt tekintettel arra, hogy a jogalkotás diszkriminatív volt, és a gyógyszerár befagyasztásának Ártörvényben előírt feltételei nem álltak fenn. Dr. Forgó Zoltán ezt követően ismerteti az Alkotmánybírósági döntést követő új kormányzati jogalkotást, és az írás azzal a konklúzióval zárul, hogy a hatásos Alkotmánybírósági eljárás eredményeképpen a folyamat mind a Kormányzat, mind pedig a gyógyszeripari szereplők számára elfogadható megállapodásokkal zárult. A cikk teljes szövege letölthető az alábbi linken:
Gyógyszerár háború Magyarországon (angol nyelven)