Dr. Forgó Zoltán társszerzője Dr. Füzi Zsófiával a „Privát akvizíciók Magyarországon” című szakcikknek, melyet a Thomson Reuters kiadó jelentette meg a Practical Law több országot lefedő 2013/14 es, majd aktualizálva a 2014/15-ös kiadványában.
A szerzők a kiadványban taglalják a magyarországi cégeket érintő cégeladási tranzakciók menetét a jogi átvilágításoktól a zárásig, bemutatják a jellemző tranzakciós dokumentumokat, mint az adásvételi szerződés, szándéknyilatkozat, titoktartási megállapodás, stb. Bemutatásra kerülnek az olyan tipikus sarkalatos kérdések, mint az eladók által nyújtandó garanciák és szavatossági vállalások, az ilyen kötelezettségekre vonatkozó jellemző korlátok, illetve a vételárra vonatkozó rendelkezések. Továbbá, a szerzők kitérnek olyan a cégfelvásárlási tranzakciós folyamat határterületeire is, mint a munkajogi, adózási és versenyjogi kérdések.
A publikáció teljes tartalma letölthető itt az alábbi linken:
Privát akvizíciók Magyarországon (angol nyelven)

Dr. Forgó Zoltán ügyvéd Dr. Füzi Zsófia ügyvéddel együtt társszerzője az irodai hírlevél formájában megjelent publikációnak, mely a Gyftv. 2011. július 1-től életbe lépő fontosabb módosításait mutatja be.
A hírlevél ismerteti a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyek jogosultjait terhelő befizetési kötelezettségeket, melyek jelentősen nőttek az érintett jogszabályváltozással. Így, a közfinanszírozásban részesülő gyógyszerek után a társadalombiztosítási támogatásnak a termelői árral arányos részére 20%-os lett a befizetési kötelezettség, és több mint duplájára emelkedett a gyógyszerismertetők után teljesítendő fizetési kötelezettség is. A jogszabályváltozás jelentős korlátozásokat tartalmazott az ismertető személyek által biztosítható vendéglátást körét és értékét illetően, továbbá jogsértés esetén a korábbinál jelentősen magasabb összegű bírság kiszabását teszi lehetővé. A hírlevél teljes szövege megtekinthető az alábbi linken:
Gyftv. módosítás: Változnak a gyógyszerismertetés és a befizetési kötelezettség szabályai (magyar nyelven)

Dr. Forgó Zoltán társszerzője Dr. Szentkuti Dániellel együtt az irodai hírlevél formájában megjelent publikációnak, mely 2010-ben készült.
Az írás bemutatja a magyarországi szabályozott villamos energia piac, a HUPX létrehozását és működését meghatározó jogszabályi környezetet. A hírlevél teljes szövege letölthető itt.
A HUPX, a magyar villamosenergia tőzsde (angol nyelven)