A szerzők irodai hírlevél formájában foglalják össze a Polgári Törvénykönyv 2016-os lényeges módosításait.
A módosítások rendeznek, az új Ptk. hatályba lépésével felmerült olyan problémákat, mint a vezető tisztségviselői felelősség, a szerződés átruházás, illetve a vállalkozások között is érvényesülő fiducia tilalom.
A publikáció teljes tartalma letölthető itt az alábbi linken:
Módosult a Polgári Törvénykönyv több rendelkezése (magyar és angol nyelven)

Dr. Forgó Zoltán, Dr. Füzi Zsófia és Dr. Burus Henrietta társzerzők bemutatják a Verseny Törvény fúziókontrollra vonatkozó új szabályait.
Lényeges változás, hogy az ún. növekményi küszöbérték 500 millió forintról 1 milliárd forintra emelkedett. Ugyanakkor a módosítás bevezette az ún. vizsgálati küszöbértéket is, mely alapján már akár az 5 milliárd forintos összevont értékhatárt elérő tranzakciók is engedélykötelesek lehetnek.
A publikáció teljes tartalma letölthető itt az alábbi linken:
Módosultak a magyar fúziókontroll szabályai (magyar és angol nyelven)

Dr. Forgó Zoltán társszerzője Dr. Füzi Zsófiával a „Privát akvizíciók Magyarországon” című szakcikknek, melyet a Thomson Reuters kiadó jelentette meg a Practical Law több országot lefedő 2013/14 es, majd aktualizálva a 2014/15-ös kiadványában.
A szerzők a kiadványban taglalják a magyarországi cégeket érintő cégeladási tranzakciók menetét a jogi átvilágításoktól a zárásig, bemutatják a jellemző tranzakciós dokumentumokat, mint az adásvételi szerződés, szándéknyilatkozat, titoktartási megállapodás, stb. Bemutatásra kerülnek az olyan tipikus sarkalatos kérdések, mint az eladók által nyújtandó garanciák és szavatossági vállalások, az ilyen kötelezettségekre vonatkozó jellemző korlátok, illetve a vételárra vonatkozó rendelkezések. Továbbá, a szerzők kitérnek olyan a cégfelvásárlási tranzakciós folyamat határterületeire is, mint a munkajogi, adózási és versenyjogi kérdések.
A publikáció teljes tartalma letölthető itt az alábbi linken:
Privát akvizíciók Magyarországon (angol nyelven)