A szerző bemutatja a cégeladás jogi folyamata term sheet tárgyalásától egészen a zárásig, ideértve az olyan kritikus kérdéseket is, hogy az eladó hogyan tárjon fel információ a jogi átvilágítás során, vagy hogy milyen szempontokat érdemes követni a tranzakciós ügyvéd kiválasztásánál.

A publikáció teljes tartalma elérhető az alábbi linken:

M&A tranzakciók jogi kérdései: Felkészülés cégeladásra

A szerzők irodai hírlevél formájában foglalják össze a Polgári Törvénykönyv 2016-os lényeges módosításait.
A módosítások rendeznek, az új Ptk. hatályba lépésével felmerült olyan problémákat, mint a vezető tisztségviselői felelősség, a szerződés átruházás, illetve a vállalkozások között is érvényesülő fiducia tilalom.
A publikáció teljes tartalma letölthető itt az alábbi linken:
Módosult a Polgári Törvénykönyv több rendelkezése (magyar és angol nyelven)

Dr. Forgó Zoltán, Dr. Füzi Zsófia és Dr. Burus Henrietta társzerzők bemutatják a Verseny Törvény fúziókontrollra vonatkozó új szabályait.
Lényeges változás, hogy az ún. növekményi küszöbérték 500 millió forintról 1 milliárd forintra emelkedett. Ugyanakkor a módosítás bevezette az ún. vizsgálati küszöbértéket is, mely alapján már akár az 5 milliárd forintos összevont értékhatárt elérő tranzakciók is engedélykötelesek lehetnek.
A publikáció teljes tartalma letölthető itt az alábbi linken:
Módosultak a magyar fúziókontroll szabályai (magyar és angol nyelven)